MapInfo on Suomen ja maailman eniten käytetty paikkatieto-ohjelmisto
Jälleenmyymme Suomen ja maailman levinneintä desktop paikkatieto-ohjelmistoa, MapInfoa. Järjestämme myös koulutusta ja avustamme paikkatietotyöskentelyssä tarvittavien aineistojen hankinnassa.

Valmistamaamme kartta-aineistoa voi myöhemmin ylläpitää ja päivittää. Ylläpito voi tapahtua joko MapInfossa tai muissa paikkatietoympäristöissä. Voimme siirtää kartta-aineiston kaikkiin yleisimpiin ohjelmistoihin kuten ArcInfo, ArcView, X-City, Fin-gis, Intergraph, Microstation ja erilaiset CAD-ohjelmat.

MapInfo on paikkaan kohdistuvan tiedon hallintaan tarkoitettu ohjelma. MapInfoa käytetään kunnissa ja kaupungeissa esimerkiksi teknisen toimen, ympäristöalan, kaavoituksen, rakennusvalvonnan ja palo- ja pelastustoimen tehtäviin. Yritykset käyttävät MapInfoa erilaisiin suunnittelu-, analysointi-, tiedonhallinta- ja tiedon esitys tarkoituksiin.

Paikkatietoja hallitaan tietokoneen kuvaruudulla erilaisten karttojen, kartoilla olevien kohteiden ja kohteisiin liittyvien ominaisuustietojen avulla. Kartta toimii siten käyttöliittymänä tietovarastoihin. Kartta voi olla peruskartan rasteriversio, vektorimuotoinen maastotietokantaote, opaskartta tai muu kartta. Tietovarastot voivat olla esimerkiksi kunnan kokoamia tietokantoja kuten rakennus- ja tierekisteri tai ulkopuolisten organisaatioiden ylläpitämiä tietokantoja kuten väestörekisteri.