Ote Kittilän osoitekartasta.
Mittakaava 1:150 000.
©Kittilän kunta
Haja-asutusalueen osoitekartat valmistamme haluamassanne mittakaavassa 1:20000 -1:150000. Lopullinen mittakaava riippuu osoiteteiden määrästä sekä kunnan pinta-alasta ja muodosta. Suosituin mittakaava on ollut 1:50000.

Pinta-alaltaan pienimmät kunnat ovat mahtuneet 1:20 000 mittakaavaan, pinta-alaltaan suurin kuntamme on ollut Kittilän kunta n. 8 400km2, joka tehtiin mittakaavaan 1:150 000. Kittilän kunta on pinta-alaltaan Suomen kolmanneksi suurin.

Kittilän kunnalla on korkeutta pohjois-eteläsuunnassa 144km ja itä-länsisuunnassa leveyttä 90km. Pinta-alaltaan suurten kuntien osoitekarttatuotanto onkin erittäin haastavaa ja asettaa korkeat vaatimukset karttojen valmistajalle. Muita haastavia asiakaskuntiamme ovat olleet mm. Kolari kunta sekä Lieksan ja Tornion kaupungit.

Osoitekartan valmistuksessa pyritään hyödyntämään valmiita kartta-aineistoja. Käyttökelpoisia lähtöaineistoja ovat Maanmittauslaitoksen eri mittakaaavaiset aineistot kuten maastotietokanta ja rasterimuotoiset peruskartat sekä kunnan omat aineistot.