Hämeenkosken opastaulut toimitimme kuntaan forex-levylle taustettuna ja laminoituna.
Opastaulu on edullinen tuottaa numeerisen kartta-aineiston pohjalta. Tietosisältö ja mittakaava muutetaan halutuiksi. Vaakuna, otsikko, hakemistot ja muut halutut elementit liitetään oheen.

Tulostamme opastaulun tuulen ja tuiskun kestävälle materiaalille. Huolehdimme myös opastaulun laminoinnista, taustamisesta ja kehystämisestä. Tarvittaessa hoidamme myös opastaulun pystytyksen.