Lohjan opaskartta tuotettiin Lohjan kaupungin ja Lohjan kunnan kuntaliitoksen yhteydessä. Lähtöaineiston kokosimme useista eri lähteistä sekä rasteri että vektoriformaateista.
Kartta-aineisto:
© Lohjan kaupunki
Opaskartat valmistamme paikkatieto-ohjelmistossa, useimmiten käytämme MapInfoa. Kartan valmistuksessa pyritään hyödyntämään valmiita kartta-aineistoja. Kuntien ja kaupunkien omat kartta-aineistot ovat tärkeimmät lähtöaineistot.

Numeerisen aineiston voimme siirtää suoraan tuotantojärjestelmäämme. Graafinen aineisto skannataan ja vektoroidaan ennen käyttöönottoa. Valmistamme kaikki kartat koordinaatistoon sidotusti (yleensä KKJ). Näin aineistoa voi käyttää erilaisissa koordinaatistoihin sidotuissa tehtävissä, kuten paikannusjärjestelmissä.

Kartan muut elementit (kansi, hakemistot, valokuvat, yms.) valmistamme haluamaasi muotoon julkaisuohjelmistoilla. Käytössämme on myös graafikon ja kuvittajan palvelut. Valmis kartta lähtee julkaisujärjestelmästämme painatusta varten värierotteluun ja filmitulostukseen Post-Script-muodossa.

Valmis opaskartta on asiakkaan käytettävissä ja ylläpidettävissä halutussa ohjelmistoympäristössä, kuten mm. ArcView, MapInfo ja MicroStation