Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Karttatiimi Oy, Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki

Muut yhteystiedot

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kari Salonen, kari.salonen@karttatiimi.fi, 040 5025965

3. Rekisterin nimi

Karttatiimin asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

– Asiakkuuden hoitaminen ja asiakasviestintä. Oikeusperusteena henkilötietojen käsittelylle on yleinen etu.

– Markkinointi nykyisille ja mahdollisille uusille asiakkaille. Markkinointia tehdään yritys- ja yhteisöasiakkaille, ja sen oikeusperusteena on yleinen etu.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 4 määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Insinööritoimisto Karttatiimi